HØR melodien

Se salmens tekst:
791. Når mørket jorden blinder...
Vælg melodi:
 Tysk visemelodi 16. årh.
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

Kl. 20

1. fjed – skridt.

Kl. 21

3. vunder – dødelige sår / 8. knus – ødelæggelse og fortræd.

Kl. 22

2. husbonde, pige, dreng – familieoverhovedet og arbejdsgiveren, tjenestepige og –dreng / 5. Befal dig Herren fri – overgiv dig frit og trygt i Guds magt. Jf. til kl. 24 / 7. vogt – vær påpasselig med.

Kl. 23

4. skanse – beskyttende vold / 7. i gem – under sin beskyttelse.

Kl. 1

2. vort kors i verden her – al modgang og nød / 4. Der er ej hjælper fler – der findes ingen anden frelser / 8. vorder – bliver og vedbliver at være.

Kl. 2

5. værdig – dyrebare.

Kl. 3

6. from – god og venlig / 8. os beté – vis os.

Kl. 4

5. det ringer nu af vagt – oprindelig var nattevagten forbi kl. 4 / 7. fald Gud til fod – bed til Gud i ærefrygt og taknemmelighed / 8. Tag tiden vel i agt – arbejdsdagen begynder nu!

Kl. 5

1. Jesus, morgenstjerne – 2 Pet 1,19. Åb 22,16 / 2. udi din vold – i din magt / 4. sol og skjold – Sl 84,12 / 7. pol – det punkt, hvorfra hele verden kan nås.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

791

Når mørket jorden blinder (Vægterversene)
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk visemelodi 16. årh.

1

Når mørket jorden blinder,
og dagen tager af,
den tid os da påminder
om dødens mørke grav.
Lys for os, Jesus sød,
ved hvert et fjed
til gravens sted,
og giv en salig død!

2

Nu skrider dagen under,
og natten vælder ud;
forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud.
Bevare kongens hus
samt alle mand
i disse land
fra fjendens vold og knus!

3

Om du vil tiden vide,
husbonde, pige, dreng,
da er det på de tide,
man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
Vær klog og snild,
vogt lys og ild!
Vor klokk' er slagen ti.

4

Gud Fader os bevare,
de store med de små!
Hans hellig engleskare
en skanse om os slå!
Selv vogte han byen vel!
Vort hus og hjem
har han i gem,
vor ganske liv og sjæl.

5

Det var ved midnatstide,
vor frelser han blev født
til trøst al verden vide,
som ellers var forødt.
Vor klokk' er slagen tolv.
Med tunge og mund
af hjertens grund
befal dig Gud i vold!

6

Hjælp os, o Jesus kære,
vort kors i verden her
tålmodelig at bære!
Der er ej hjælper fler.
Vor klokk' er slagen ét.
Ræk os din hånd,
o Frelsermand!
Da vorder byrden let.

7

Dig, milde Jesus lille,
som, mig til salighed,
i mørket fødes ville,
ske pris i evighed!
Din værdig Helligånd
oplyse mig
evindelig,
at jeg dig skue kan!

8

Nu skrider natten sorte,
og dagen stunder til;
Gud, lad dem blive borte,
som os bedrøve vil!
Vor klokk' er slagen tre!
O Fader from,
vend du os om,
din nåde os beté!1

9

Dig, evig Gud, ske ære
i høje himmelkor,
som vægter ville være
for os, på jorden bor!
Det ringer nu af vagt.
For natten god
fald Gud til fod!
Tag tiden vel i agt!

10

O Jesus, morgenstjerne,
vort liv udi din vold
befaler vi så gerne,
bliv du vor sol og skjold!
Vor klokk' er slagen fem.
Kom blide sol
fra nådens pol!
Oplys vort hus og hjem!
Vægterversene.
Dansk 1683, 1686, 1731 og 1784.
Jf. nr. 746 og 781.

1 vis