HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Herrens røst var over vandet – Sl 29,3. Samt 1 Mos 1,2f. / 4. det store skaber-bliv – jf. 1 Mos 1,3 i ældre overs.: „Der blive Lys!“ / 5-7. ved Guds skabende ord blev universet til. Grundtvig nævner billedligt de fire grundelementer: ild (“sol og måne“), luft (“sky“), vand (“bølger“) og jord (“mark og eng“).

2

2. da han skabte mand af muld – 1 Mos 2,7 / 3. aldrig vorder – den underfulde efterklang af menneskets skabelse er og bliver aldrig overdøvet / 4. efterklangen – efterklangen, ekkoet af Guds stemme, da han skabte mennesket / 7. I Guds billed skabtes vi – 1 Mos 1,27.

3

2. Herrens røst i dåbens ord – Grundtvig tænker på Trosbekendelsen, som han anså for ‘et levende Ord af Herrens egen Mund’, overleveret til apostlene af Jesus selv i de 40 dage mellem opstandelsen og himmelfarten / 4. igenføder – Joh 3,5. Tit 3,5. 1 Pet 1,3 / 5. nyt­årslivet – det nye liv efter dåben.

4

1. dulgt – skjult, gemt. bønnen af vor Herres egen mund – Fadervor / 3. æsker – beder indtrængende og oprigtigt / 4. for hans dyd – for Kristi stedfortrædende gerning / 7. for hans dybe ydmyghed – Fil 2,8.

5

1. bordet – nadverbordet / 4. som Guds manna – jf. 2 Mos 16,14f. / 6. med lyst og gammen – med fryd og glæde / 7. som Guds vin – Sl 104,15. Zak 10,7. og Himlens brød – mannaen i ørkenen blev kaldt „brød fra himlen“, Joh 6,31; her menes Kristus, jf. Joh 6,48f.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Ordet

388

Herrens røst var over vandet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: August Winding før 1874
Ånden opgav enkesønnen

1

Herrens røst var over vandet,
Herrens røst med ånd og liv,
Herrens røst og intet andet
var det store Skaber-bliv;
deraf skinner sol og måne,
deraf sky og bølger blåne,
deraf blomstrer mark og eng.

2

Herrens røst var over støvet,
da han skabte mand af muld,
aldrig vorder overdøvet
efterklangen underfuld;
klart den toner fra vor tunge,
når som mennesker vi sjunge:
I Guds billed skabtes vi.

3

Herrens røst er over vandet,
Herrens røst i dåbens ord,
Herrens røst og intet andet
igenføder liv på jord,
nytårslivet af Guds nåde,
kristenlivet, dåbens gåde,
salighedens visse pant.

4

Herrens røst er dulgt i bønnen
af vor Herres egen mund,
æsker barnlig nådelønnen
for hans dyd af hjertens grund,
for hans kærlighed til sine,
for hans kors og for hans pine,
for hans dybe ydmyghed.

5

Herrens røst er over bordet
i sin kraft og herlighed,
i sin fylde dér livsordet
som Guds manna drypper ned;
kærlighed og sandhed sammen
nydes dér med lyst og gammen
som Guds vin og Himlens brød.

N.F.S. Grundtvig 1860 og 1864.