HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. fra Fader og fra Søn udgår – udsagnet er en gengivelse af indledningen til den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelses artikel om Helligånden: „(Vi tror) på Helligånden, som er Herre, og som gør levende, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen..“ (Bekendelsen står aftrykt i Højmesseordningen i Salmebogens tekstdel). Formuleringen korresponderer tillige med evangeliet til salmens søndag, særlig: Joh 15,26.

2

2. arme – fattige.

3-4

er genbrugt af Grundtvig som en selvstændig salme, se nr. 300 / 1. og vidne giv – Joh 15,26. Rom 8,16. 1 Joh 5,6.

5

2. snarlig – hurtigt / 3. din kraftig nåde stå mig bi – din nådes kraft skal være min støtte og hjælp.

6

2. min store Gud og frelsermand – kan opfattes som omfattende alene Gud Herren, men dog snarere både Gud og Kristus / 3. dine stråler – et fremherskende træk i barokkens kirkearkitektur og -kunst er det himmelske lys, som repræsenterer Guds nåde, der rækker ned og omfatter mennesket / 4. idelig – uden ophør.

7

1. i kors og kummer, trang og nød – modgang, elendighed, fattigdom og ulykke / 3. du mig en trøster given est – du, Helligånd, er givet til en trøster; jf. indgangsbønnen fra Kirke-Ritualet 1685: „… du værdige Hellig Aand, i Liv og Død min Trøstermand …“ / 4. min tarv – det, som er fornødent til mit bedste. Se også nr. 743.7.

8

1. Om derfor – Selvom. med korset på – billede på livets modgang.

9

1.-2 Du viser kronen som for mig er henlagt udi Himmerig – Helligånden påviser, på hvil­ken måde Himlens salighed er forberedt den troende, jf. 2 Tim 4,8. 1 Pet 1,4 / 4. stedse – for evig.

10

4. trøstig – fortrøstningsfuld.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

281

Nu nærmer sig vor pinsefest
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv

1

Nu nærmer sig vor pinsefest,
Gud Helligånd! vær du vor gæst,
som fuld af evighedens år
fra Fader og fra Søn udgår!

2

O helligste Treenighed,
mit arme hjerte du bered,
at det dit tempel være må,
der for dig kunne åbent stå!

3

Kom, Helligånd, og vidne giv
i mig, at Jesus er mit liv,
og at jeg intet andet ved
end Jesus mig til salighed!

4

Kom, sandheds Ånd, og led du mig
på sandheds veje rettelig,
at aldrig jeg fra troens grund
et hårsbred viger nogen stund!

5

Om jeg i tryghed slumrer hen,
o, væk mig snarlig op igen,
din kraftig nåde stå mig bi
og lede mig på sandheds sti!

6

Jeg uden dig ej kende kan
min store Gud og frelsermand,
lad derfor dine stråler mig
i hjertet falde idelig!

7

I kors og kummer, trang og nød,
i fare, fængsel og i død
du mig en trøster given est,
min tarv du kender også bedst.

8

Om derfor jeg med korset på
skal gennem verdens torne gå
til Himmelen og livets land,
dog er du med, min trøstermand.

9

Du viser kronen, som for mig
er henlagt udi Himmerig,
hvor evig glæde jeg skal få
og stedse for Guds ansigt stå.

10

O Helligånd, almægtig Gud,
styrk mig, at jeg kan holde ud!
Opvarm mig med din nådes glød,
og gør mig trøstig i min død!

Thomas Kingo 1699.
Jf. nr. 300.