HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Dannebrog – det danske flag er selve symbolet på den indvævning af kristendommen i dansk kultur og selvforståelse, som navnlig dette vers udtrykker. voven – havets bølge / 5. Lillier i højtidsdragt – årstidsbeskrivelse, samt henvisning til et tilbagevendende motiv i Grundtvigs salmer, lignelsen om himlens fugle og markens liljer, Matt 6,25-34 / 8. mens det kimer – nu, hvor det ringer sammen til gudstjeneste.

2

1. vinters hjerte – midt om vinteren, ved vintersolhverv og juletid / 3. vånded – klagede sig / 4. jævndøgnsstormen – forårsjævndøgn; ved påsketid.

3

2. ja og amen er Guds ord – himmelfarten er en bekræftelse på Guds trofasthed og pålidelighed. Nu er hans løfter opfyldt og frelsesværket ført til ende, 2 Kor 1,20 / 6. støvets – den dødelige menneskehed / 7. tonestigen – jf. nr. 91.7; se til nr. 240 / 8. didop – derop. serafer – himmelske væsner, som efter gammel forestilling befandt sig i de øverste himle, jf. nr. 9.2, Es 6,2.

4

1. vort Hoved – kirken er legemet og lemmerne, Jesus Kristus er dens hoved, Ef 4,15. Kol 1,18 / 4. i vælde – i guddommelig magt og kraft og herlighed / 5-6. kalder os … legem sit – 1 Kor 12,27. og lys på jord – Matt 5,14 / 8. Støv – dødelige mennesker. Åndsfællesskabet med Gud, 1 Kor 6,17.

5

1-2. Derfor kommer han tilbage … som han opfór – ApG 1,11 / 5. kalken ny – Matt 26,29 / 6. legem sit – sin menighed, kirken. 1 Kor 12,27. Ef 1,23. Kol 1,24 / 8. Del din Herres glæde! – Matt 25,21-23.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Kristi himmelfart

257

Vaj nu, Dannebrog, på voven
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1916
Tag det sorte kors fra graven

1

Vaj nu, Dannebrog, på voven,
rul nu, bølge himmelblå!
Spring nu ud, hver bøg i skoven,
sjunger, alle fugle små!
Lillier i højtidsdragt,
I, som fik, trods konger, pragt,
samler eder, som vi synge,
mens det kimer, tæt i klynge!

2

Han, der under vinters hjerte
fødtes under hyttetag,
han, der vånded sig i smerte
under jævndøgns-stormens brag,
støvets søn med kød og blod,
han af gravens skød opstod,
ja, opstod, som blomst udspringer,
stak i sky på ørnevinger.

3

Føle skal det folkevrimlen:
ja og amen er Guds ord!
Jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod jord,
stigen rejst til englegang
under støvets frydesang,
tonestigen fra vor tunge
did op, hvor serafer sjunge.

4

Se, vort Hoved1 er deroppe,
Jesus Kristus, Gud og mand;
over alle stjernetoppe
troner højt i vælde han,
kalder os, som tror hans ord,
legem sit og lys på jord;
frit blandt engle det fortælles:
Støv med Gud har ånd tilfælles.

5

Derfor kommer han tilbage
åbenlyst, som han opfór,
kroner herlig sine dage,
vækker døde med sit ord,
vinker mildt med kalken ny
legem sit til sig i sky,
peger på sit æresæde,
siger: Del din Herres glæde!

N.F.S. Grundtvig 1832.

1 Ef 4,15