HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. hist – derhenne / 4. end – endnu. kirkestien – siden middelalderen havde de fleste landsogne sine kirkestier, der ikke fulgte de almindelige køreveje, men ofte gik over marker­ne til kirken. En kirkesti måtte ikke sløjfes, men var til brug for gående kirkefolk.

2

2. blommer – blomster.

3

4. og – også, tillige.

4

3. grant – klart og tydeligt.

5

1. i vort hjerte og vor mund – Rom 10,8.

6

2. hjerterne, som brændte – Luk 24,32 / 3. i vang – det åbne landskab; her synonym for det jordiske.

7

2. hans apostles dage – kirkens tid efter Jesu opstandelse og himmelfart / 3. i Jerusalem – her det himmelske, nye Jerusalem, Guds by / 4. velsignelsen – Jesus velsignede disciplene umiddelbart før himmelfarten, hvorefter de vendte tilbage til Jerusalem, Luk 24,51-53.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

243

Luk øjne op, al kristenhed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
Nat, søvn og slum og seng, farvel

1

Luk øjne op, al kristenhed!
Se, hist, hvor fuglen synger,
sig bakke op og bakke ned
end kirkestien slynger!

2

Den snor sig over mark og eng
imellem korn og blommer
forbi så mangen fugleseng
i vår og tidlig sommer.

3

Luk øren op, al kristenhed!
og hør, at Guddoms-manden
med liv og lys og Himlens fred
er og hos os opstanden!

4

Her ånd og liv er end hans ord,
her vendes sorg til glæde,
og grant det mærkes ved hans bord,
at han er selv til stede.

5

Ja, i vort hjerte og vor mund
er livets ord det søde
som i en påske-morgenstund
opstået fra de døde.

6

Derfor udbrød en morgensang
fra hjerterne, som brændte,
da Jesus mødte os i vang
og Himmel-lyset tændte.

7

Lad os med sang da haste hjem
til hans apostles dage
og med dem i Jerusalem
velsignelsen modtage!

N.F.S. Grundtvig 1846 og 1864.