HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. i trange kår – Man skal kende digtets oprindelige indledning for at begribe, hvor Grundtvig ved sådan noget fra. Her beskrives nemlig som en næsten fri fantasi, (Grundtvig besøgte aldrig Palæstina) udsigten fra Nazaret henover Genesaret Sø, og hvordan der så ud hjemme hos Jesu forældre:

        Der boede Josef Tømmermand
        Med Jordens bedste Kvinde,
        Hans Huus var lavt, men godt istand,
        Og grumme pænt derinde,
        Alt som et Dukkeskab saa net,
        Til Josefs Huus i Nazaret
         Ei Mage var at finde.

2. med højheden fortrolig – „Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?“ Evangelierne kender kun dette ene ord af Jesus fra hans barndomsår. Den naturlighed i omgangen med og omtalen af det helligste, der rummes i den sætning, har Grundtvig søgt at gengive i salmens prægnante ordvalg.

2

1. Det gjorde – udvirkede, formåede. alt – allerede på det tidspunkt / 1-2. hans Faders Ånd, om over issen svæved – her hentydes formodentlig til såvel 1 Mos 1,2 som beretningen om Jesu dåb, Matt 3,17 / 3. ledebånd – se til nr. 108.3 / 6. giki svang – var udbredt og en gentagen foreteelse / 7. bæved – var på nippet til at græde.

3

1. – således. Ligesom Jesus, da han blev døbt (v. 2) blev forsikret om Guds Faderkærlig­hed og velbehag, således er vi alle kongebørn fordi vi er døbt / 7. som barn med englevinge – på trods af fattigdom og ringhed kan selv barnets håb svinge sig højere end ørnen og englene, fordi Jesus, der selv var barn, er nær som både den milde Herre og den kære broder.

4

4. i syden eller norden – uanset hvor i verden, har Gud et sted til sine; nemlig der, hvor vi ser Guds spor – dåben og nadveren.

5

2. i dagetal – fra dag til dag / 3. i Åndens kraft at stå og gå – at leve og have fremgang ved Guds åndelige vejledning og opdragelse / 5. opelskes – opdrages med kærlighed / 6. abildgård – æblehave / 7.  frugt at bære – Luk 6,44.

6

1. – således. Jesu fjed – Jesu fodspor; ved at efterfølge Jesu eksempel / 4. skikke os – leve med andre mennesker / 7. hvorved ej hovmod hæfter – klæber sig til. Den sande visdom er ydmyghedens, 1 Kor 8,1.

7

3. Jesu spor – Jesu eksempel og vejledning.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

140

I Nazaret, i trange kår
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Som hønen klukker mindelig
Hvad kan os komme til for nød
Et trofast hjerte, Herre min

1

I Nazaret, i trange kår,
med højheden fortrolig,
der vokste op til manddoms år
vor Herre, blid og rolig,
som den, der véd i hytten godt,
hos Fader på det høje slot
han har sin visse bolig.

2

Det gjorde alt hans Faders Ånd,
som over issen svæved,
han gerne gik i ledebånd,
som ham til Himlen hæved;
han gik med smil sin stille gang,
og kun hvor synd gik frækt i svang,
han sukked dybt og bæved.

3

Så er vi alle kongebørn,
skønt fattige og ringe,
og højere end nogen ørn
sig tankerne opsvinge,
når Jesus er vort hjerte nær
som Herre mild og broder kær,
som barn med englevinge.

4

Da har og Gud et Nazaret
til os etsteds på jorden,
en lille køn og yndig plet
i syden eller norden,
hvor overalt vi ser Guds spor
og lytter glade til hans ord
som fuglesang og torden.

5

Dér, som Gud Faders egne små,
i dagetal vi lære
i Åndens kraft at stå og gå
og tale til Guds ære,
opelskes til i manddomsår
som træer i Guds abildgård
velsignet frugt at bære.

6

Så vokser vi i Jesu fjed,
så kommer vi til kræfter,
så lærer vi at elske fred
og skikke os derefter,
så fyldes med den visdom vi,
som ydmyghed er sjælen i,
hvorved ej hovmod hefter.

7

O, Gud ske lov for nådens ord
til trøst for dem, som græde!
Og Gud ske lov for Jesu spor,
hvori de små kan træde!
Og Gud ske lov for Herrens Ånd,
som fører os i ledebånd
til evig fred og glæde!

Luk 2,51-52
N.F.S. Grundtvig 1845 og 1853.