HØR melodien

Se salmens tekst:
135. Nu velan, et frejdigt mod
Vælg melodi:
 Jean Baptiste Lully 1661
 Freylinghausen 1714
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Nu velan! et frejdigt mod – Godt, lad os så frimodigt begynde! / 2. Op! – appel, opfordring om aktiv deltagelse / 3. Jesu navn – navnet Jesus, oprindelig aramaisk: Jeshu, betyder: Gud frelser! / 4. om hans kærlighed og blod – Efter jødisk skik skete navngivelsen otte dage efter fødslen, hvor drengebørn samtidig blev omskåret, Luk 2,21.

2

1. du blodig Jesu navn – Brorson tænker både på den blodige navngivelse ved omskærelsen, og frelsernavnets blodige historie, der kom til fuld udfoldelse ved Jesu korsfæstelse / 3. Paradisets førstegrøde – den første af dem der skal leve det nye liv i Paradis, 1 Kor 15,20 / 4. hvilestavn – der, hvor man har hjemme og må have fred, jfr. hjemstavn / 5. sejrsfane – I kirkekunsten ses den opstandne Kristus afbildet med en korsfane, som symbol på, at Kristi død og opstandelse sejrer over djævel, død og grav. Brorsons doktordisputats i 1760 De Vexillo Ecclesiæ (Om Kirkens Banner) hvor han finder Kristi forsonergerning forudsat og -sagt i Det gamle Testamente, som et flag, der folder sig ud, viser, hvorledes billedet vedblev at arbejde i hans bevidsthed / 6. håbets rette ankergrund – ordvalget spiller på den klassiske emblematik, hvor troen afbildes som et kors, håbet som et anker, kærligheden som et hjerte / 7. lys – er substantiv; Jesu navn er et lys. oppå – på. min trange bane – Matt 7,14.

3

3-6. Brorson tænker igen på navngivningen ved omskærelsen / 7. al vor jammers minde – erfaringen af menneskets smerte og lidelse / 8. hannem – ham.

4

3. våde – ulykke og nød / 5. må jeg kun min Jesus nyde – helt i pietismens stil bruger Brorson sansningsudtryk. Her er klange af troens henførte Jesus-kærlighed, af nadveren og af den dogmatiske erkendelse, at det syndige menneske nyder godt af Jesu frelserger­ning / 6. stadig – vedvarende og bestandig / 7. fortryde – volde sorg, ærgrelse og beklagelse.

5

2. det er al min titels ære – det er alt, hvad jeg kan kalde mig selv / 4. loven – moseloven, De 10 Bud / 5. men for – men derfor, af den grund. du er Jesus blevet – du er blevet frelseren. Formuleringen forudsætter, at man husker Jesus-navnets egentlige betydning, se til vers 1  / 8. livets bog – Fil 4,3. Åb 3,5; 13,8; 17,8; 20,12; 20,15; 21,27.

6

1. Jeg skal op i dommen stå – Jeg skal opstå af graven, når Kristus kommer tilbage som verdens dommer. / 4. med en dejlig krone på – Hebr 2,7; 2,9 / 5. hvide klæder, palmegrene – Åb 7,9 / 6. engledrik af livets flod – Åb 7,17; 22,1.

7

5. dvale – dyb søvn / 6. kvæge – forfriske, oplive.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

135

Nu velan, et frejdigt mod
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Rind nu op i Jesu navn
Troens smykke, Jesus sød

1

Nu velan, et frejdigt mod!
Op, mit hjerte, op, min tunge,
op, om Jesu navn at sjunge,
om hans kærlighed og blod!
Alt, hvad i mig er, sig fryde
til min frelsers lov og pris,
at min nytårssang kan lyde
langt hen ind i Paradis!

2

O du blodig Jesu navn,
min forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
lys oppå min trange bane,
ja, udi min sidste stund!

3

Jesus os til trøst og gavn
dette navn har villet bære,
men han måtte tidlig lære,
at det var et smertenavn.
Thi da blodet måtte rinde,1
da han frelse-navnet fik,
derved al vor jammers minde
hannem ind i sjælen gik.

4

Derfor findes nu for mig
dette navn så fuldt af nåde,
at jeg mig i al min våde
derved fryder inderlig.
Må jeg kun min Jesus nyde
i en fast og stadig tro,
skulle det mig ej fortryde,
om end verden brast i to.

5

O, jeg er en syndig krop,
det er al min titels ære,
bedre kan den ikke være,
når jeg slår i Loven op;
men for du er Jesus blevet
og min jammer på dig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.

6

Jeg skal op i dommen stå,
ind med fryd i Himlen stige,
herske udi Jesu rige
med en dejlig krone på,
hvide klæder, palmegrene,
engledrik af livets flod,
dette nyder jeg alene
for min Jesu navn og blod.

7

Nu det navn, o Jesus, som
du for mig har villet bære,
lad det mig i tanker være,
hvor jeg går i verden om;
og i dødens sidste dvale
lad det kvæge sjæl og sind,
at jeg må om Jesus tale,
til jeg går i Himlen ind.

Hans Adolph Brorson 1732.
Jf. nr. 59.

1 ved omskærelsen (Luk 2,21)