HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jens Christian Hostrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Julebudet – evangeliet om Kristi fødsel, og hvad det betyder. bygge – lever / 2. her i mørket og dødens skygge – Luk 1,78 / 3-4. det er det lys, som, aldrig slukt, jager det stigende mulm – inspirationen er dels Joh 1, 5; dels vintersolhvervet ved juletid, hvor mørket, som hidtil er taget til, overvindes af det tilbagevendende dagslys.

2

1. vinterens vånde – trængsel, kval; tilstand af ængstelse, smerte og sorg / 2. Gud Faders varme ånde – livgivende, jfr. 1. Mos 2,7 / 3. menneskefaldet – syndefaldet, 1 Mos 3 / 4. menneskets adel på ny erkendt – I en juleprædiken siger Hostrup: „Thi Ordet: I Mennesker Velbehag, det er jo ikke et snæversynet Ord, som blot har Sigte paa enkelte udvalgte, det er et rundhaandet og rummeligt Ord, der omfatter den hele Menneskeslægt og det hele Menneskeliv. Ja dette Ord udtaler jo, hvad der vel maatte være underligt for de rene Engle, at Menneskeverdenens Affald fra Gud, det Oprør imod ham, som vi kalder Syn­den, det har ikke bragt ham til at hade Mennesket, saa hvad han hader hernede, det er kun det onde hos Menneskene, det umeneskelige, men det menneskelige, det er ham saa kjært selv i dets Fornedrelse, saa at han har sendt sin Søn herned for at faa det frelst.“ ‘Opstandelsen og Livet. Nye Prædikener’. Kjøbenhavn 1883.

3

1. Julebud under storm og torden – I samme prædiken, som er en udlægning af englens ord til hyrderne, modstiller Hostrup tilværelsens ufred med den fred på jorden, julebudet forkynder. Tilværelsens kamp og modgang skildres som en stormfuld sejlads / 3 stride vor strid – kæmpe med livets sorger og modgang / 4. enden god – en fredelig død / 5. medbør – medvind, i overført betydning: medgang i tilværelsen / 6. både i går og i morgen – Guds fred er ikke reserveret en fremtidsforventning, men omfatter såvel samvittighedens og sorgens erindring som bekymringen for og forhåbningen til det kommende.

4

2. vældet – kilden, udspringet / 4 stinger – smerteudtryk; dyb stikken. ormen – slangen (her: symbol for døden og det onde), 1 Mos 3. Om end slangen endnu hugger dig i hælen – 1 Mos 3,15; billedligt udtryk; meningen er: Selvom du endnu mærker dødeligheden og menneskelige nederlag / 5. trøstig – med frimodighed og tillid. 
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

129

Julebudet til dem, der bygge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.P.E. Hartmann 1890
Thorvald Aagaard 1932

1

Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.

2

Julebudet i vinterens vånde,
det er Gud Faders varme ånde,
menneskefaldet til frelse vendt,
menneskets adel på ny erkendt,
hjertets ret til at kæmpe og vinde
evig fastslået, trods hver en fjende.

3

Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen.

4

Julebudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl!
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,
løft dit hoved, og tak for livet!

J. Chr. Hostrup 1881 og 1884.