HØR melodien

Se salmens tekst:
721. Frydeligt med jubelkor
Vælg melodi:
 Piae Cantiones 1582
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Morten Børup
Claus Frederik Moth

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Moth, Claus Frederikf. 23. apr. 1861 i Grindsted. F: sognepr. Frederik Peter Christian M. M: Elisa­beth Augusta f. Holm. Efter studentereks. 1881 tog M. skoleembedseks. 1888 m. græsk som hovedfag, latin og historie som bifag, og blev lærer i Kbh. 1895 adjunkt v. Kol­ding Latin- og Realskole, og s.å. ~ Magdalene Hartvigsen. 1898 dr.phil. 1920 lektor v. Haderslev Højere Almenskole. Død 1930.

M.’s speciale var middelalderens og renaissancens latinske litteratur især digtningen. Hans disputats handler om en tysk latinsk digter, Conrad Celtis Protucius, og siden udgav han fle­re middelalderlige skrifter og versekunst. Især hans bog: Vagantviserne. Træk af Middelalderens Studenterliv og Digtning 1913, bragte fine oversættelser frem, som siden er taget i brug som sange; heriblandt Morten Børups forårssang „In vernalis temporis“.

B  721  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Årstiderne

721

Frydeligt med jubelkor
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Piae cantiones 1582

1

Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ'r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.

2

Jordens rige blomsterpragt,
skovens grønne smykke,
fuglesangens tryllemagt
fylder os med lykke.
Havets storme raser ud,
luften hærges ej af slud,
duggens perler rene
samler solens stråleglans
i en dejlig perlekrans
rundt på græs og grene.

3

Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.

Morten Børup omkr. 1500. 1577.
Frederik Moth 1895.