HØR melodien

Se salmens tekst:
647. Det er den daglig trøst,...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1924
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

August Hermann Francke
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Francke, August Hermannf. 12. marts 1663 i Lübeck. F: hofjurist Johann F. Teologiske stu­dier i Erfurt, Kiel, Hamburg (hebraiskkursus) og Leipzig, hvor han 1685 blev magister. Fortsatte studier førte ham ind i sjælelige anfægtelser, og under forberedelse af en prædiken over Joh 20,21 bad han om et livstegn fra Gud. Hans egne ord beskrev oplevelsen: „Som man vender en hånd, sådan var al min tvivl borte!“ Denne erfaring af at ‘blot et sennepskorn af den sande tro betyder mere end hundrede sække af lærdom’ prægede F.’s kristendom livet igennem, og den pludselige, gennemgribende omvendelse blev senere den hallensiske pietismes fundament.

Hjemvendt til Leipzig 1689 skabte F.’s forelæsninger vækkelse, stor opmærksomhed og modstand, indtil de blev forbudt. F. blev diakon i Erfurt, men afskediget efter et år på grund af sin vækkelsesprædiken. Med Speners mellem­komst blev F. sognepr. i Glaucha v. Halle og professor i græsk og oriental­ske sprog ved det nyoprettede universitet. Som præst holdt F. bedemøder og skole for fattige i præstegården. Det udviklede sig til en vidt forgrenet skolevirksomhed med grund-, borger- og højere skole 1696, latinskole 1697 og vajsenhus (kostskole for forældreløse) 1698. Et lærerseminarium fik F. oprettet i 1696, og siden et missionsseminarium, som uddannede missionærer – de første danske missionærer til kolonien Tranqebar kom herfra.

Som professor i teologi fra 1698 fremhævede F. den personlige fromhed som forudsætning for studiet af Bibelen, og blev således banebrydende for den pietistiske teologi. Flere af hans professorkolleger ved universitetet i Halle var salmedigtere – Herrnschmidt, Böhmer, Breithaupt, Freylinghausen, Rich­ter og Lange – og selv skrev F. nogle få salmer, af hvilke to kom i de danske salmebøger. F. døde 8. juni 1727.

A  647  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

647

Det er den daglig trøst, hvormed
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1924

1

Det er den daglig trøst, hvormed
jeg undertræder al fortræd,
ja, synd og død og Satan overvinder:
Jeg har min Gud i hjertet fat,
og Himlen er min egen skat,
hvad fattes mig, når jeg mig ret besinder?

2

Vil jeg i ordet se mig om,
o, hvor livsalig, mild og from
er du, min søde Gud, deri at kende!
Det giver både sjæl og mund
så mangen daglig frydestund,
at jeg min velstand ej kan se til ende.

3

Så sandt Gud bor i Himlens sal,
så sandt er jeg blandt deres tal,
som kalder ham med rette: Hjerte Fader;
han har til mig et fadersind,
mig slutter i sin forsorg ind,
at intet mig bedrøver eller skader.

4

Så sandt som Jesus er Guds Søn
og har forløst vort arme køn,
så sandt kan jeg mig af hans gunst berømme;
hans kærlighed er sådan brand,
at han mig aldrig glemme kan,
min frelse har ham kostet blodestrømme.

5

Så sandt som Gud den Helligånd
i dåben rakte mig sin hånd
og frelste mig af alle mine synder,
så vist han mig i hjertet bor
og gør forsikring ved sit ord,
at Gud mig ret af ganske hjerte ynder.

6

Så vil jeg bruge al min flid
i denne korte livets tid
din trofasthed med lyst at overveje;
men lad mig snart den del, jeg tror
og glædes til på denne jord,
i Himlen få til evig arv og eje!

August Hermann Francke (?) 1714.
Hans Adolph Brorson 1734.