HØR melodien

Se salmens tekst:
51. Jeg er i Herrens hænder
Vælg melodi:
 Sigurd Lunde 1947
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Erling Andreas Tobiassen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Tobiassen, Erling Andreasf. 8. nov. 1893 i Kristiansand. F: lensmand (sognefoged) Carl Theodor T. M: Amalie f. Eriksen. Student fra Kristianssands Katedralskole. Teol. embedseks. 1918. Sekr. f. Norges Kristelige Studenterbevegelse 1919-22, derefter hj.pr. i Oslo, 1923 sogne­ pr. i Ådal. S.å. ~ Jennie Ingeborg Amundsen. Res. kapellan i Tøns­berg 1936-46, og i Frougner 1946-52. Domprovst i Tøns­berg fra 1952-63. Død i Tønsberg 1982.

T.’s forfatterskab omfatter tidsskriftartikler og avisindlæg om kulturelle, lokalhistoriske og kirkelige forhold. Han har ligeledes ydet bidrag til enkelte opbyggelsesbøger. Fra 1954-61 var T. medl. af Salmebogsnævnet, som indstillede til det norske Kirkemøte, at der burde væ­re en fælles salmebog i den norske kirke. T. har selv skrevet nogle salmer, hvori det sjælesørgeriske motiv er det fremherskende.

A  51  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Guds omsorg

51

Jeg er i Herrens hænder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Sigurd Lunde 1947

1

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

2

Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.

3

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.

4

Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Erling Tobiassen 1932. Dansk 1989.