HØR melodien

Se salmens tekst:
474. Jesus Krist, du gav mig l...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadtf. 7. apr. 1640 på Heidecksburg v. Rudolstadt i Thüringen. F: greve Ludwig Günther I, von S.-R. M: Ämilie Antonie zu Oldenburg und Delmenhorst. Alle­rede under skolegangen viste Ä. stor begavelse, og da hun og hendes fire søskende og hendes kun knap tre år ældre moster, Ämilie Juliane, der voksede op på Hei­decksburg, fik digteren Ahasverus Fritsch som privatlærer, in­spireredes hun til en betragtelig salmedigtning, der fortsatte livet igennem. Hun døde 12. marts 1672 under en mæslingeepedemi, der også kostede to af hendes søstre livet. Men da havde hun allerede skrevet flere end 200 salmer, udelukkende til egen opbyggelse. Samlingen blev udgivet af hendes tidligere lærer, der nu var blevet generalsuperintendent og af den ligeledes salmedigtende moster: Die Stimme der Freundin. Das ist: Geistliche Lieder, Welche aus brünstiger und biss ans Ende beharreter JESUS Liebe verfertiget und gebraucht Weiland Die HochGebohrne Gräffin und Frülein, Frl. Ludämilia Elisabeth, Gräfin und Fräu­lein zu Schwarzburg und Hohnstein u.s.w. Christseligen Andenckens 1687. Den nærmeste eftertids tyske salmebøger optog en del, men med pietismen gled de ud af brug i Tyskland. En enkelt er til gengæld i dansk brug endnu.

A  682                 


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

474

Jesus Krist, du gav mig livet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!

Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt 1685.
Birgitte Kaas 1734. Ove Malling 1798.
N.F.S. Grundtvig 1837.