HØR melodien

Se salmens tekst:
474. Jesus Krist, du gav mig l...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Kaas, Birgitte Christinef. 2. okt. 1682 på Elingård i Onsøy sogn, Norge. F: godsejer og amtmand Hans K. M: Sophie Amalie f. Bielke. 1713 ~ oberst Hen­rik Jørgen Huitfeldt. Han avancerede efterhånden til general og døde på hendes fødegård, 1751. Hun levede sine sidste år som enke, og døde 14. aug. 1761.

K. skrev, mest for tidsfordriv, en række digte, viser og arier i tidens stil; alt blev flammernes bytte ved Elingårds brand 1746. Hendes salmedigtning bestod i oversættelser. I 1734 ud­kom: Nogle Aandelige Psalmer, Oversatte udaf det Tydske Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begiærer at have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed. Hendes initialer er elegant brugt i slutningen af titlen. Ud­valget var bemærkelsesværdigt derved, at 15 af de 28 salmer i bogen var digtet af kvinder. I K.’s version fremtrådte de som mere gendigtning end egtl. over­sættelser, sproget var frit og letløbende, og en del af dem kom i salmebøgerne. Nu er kun et enkelt vers tilbage, og det er ikke gået ganske fri af Mallings bearbejdelse til Evangelisk-kristelig Psalmebog.

B  474  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

474

Jesus Krist, du gav mig livet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!

Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt 1685.
Birgitte Kaas 1734. Ove Malling 1798.
N.F.S. Grundtvig 1837.