HØR melodien

Se salmens tekst:
351. Vor arv vi kendes ved
Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Harald Vilstrup

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Vilstrup, Haraldf. 28. dec. 1900 i Bjerregrav v. Randers. F: læge Harald V. (d. 1900). M: Emilie f. Forchhammer. Faderen døde inden V. blev født, og han voksede op i Hellerup, hvor moderen bosatte sig. Han blev student fra Plockross’ Skole 1919 og teologisk kandidat 1928. S.å. ~ Gerda Asmussen, og sognepr. i Guldbjerg-Nr. Sand­ager på Fyn. 1938 blev V. sognepr. i Herslev-Gevninge v. Roskilde; men tog afsked pga. sygdom 1962, og fl. t. Køben­havn. V. døde 25. maj 1974.

V. var næstfmd. i Samfundet Dansk Kirkesang tre gange, og red. af samfundets årsskrift 1939-43 og 1950-60. Han underviste i liturgik og salmekundskab på Pastoralseminariet, og var med i det udvalg, der reviderede salmebogens bønnebog 1951-53. Fra 1954-63 var V. medl. af kirkeministeriets liturgikommission.

V. arbejdede med lyrik og salmer gennem hele livet. Hans første ‘Digte’ udk. 1923, fulgt af digtsamlingen ‘De hemmelige Veje’ 1933. Han arbejdede indgående med oversættelser, navnlig af tyske salmer fra 17. og 18. årh. og udgav samlingen: Troens Himmelgave. Salmer og kristelige Sange 1937, hvori der også var originale salmer. Samtidig kom samlingen: Syngende Himmellyst. Salmer og kristelige Sange m. melodistoffet tilrettelagt af Mogens Wöldike. Samf. Dansk Kirkesang udgav i anledn. af V.’s 60-års fødselsdag en samling salmer af ham: Tomhed og Fylde. Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957 1960. V. har tillige forfattet en række kantater, og oversat større kirkemusikalske sangværker, bl.a. Händels oratorier ‘Messias’, ‘Samson’ og ‘Salomo’. I nordisk Koralbog 1961 fremkom en række oversættelser af V. og i Det danske Antifonale og Dansk Tidebog er en række latinske hymner oversat af ham. I årenes løb skrev V. mange salmehistoriske artikler, fortrinsvis i Dansk Kirkesangs Årsskrift.

A  317, 351

B  65, 415, 421  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

351

Vor arv vi kendes ved
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud

1

Vor arv vi kendes ved.
O Danmarks menighed,
hvor rig du dog er blevet:
hvad før kun dødt stod skrevet,
fik Åndens kraft og vinge
til levende at klinge!

2

Da lød i ord og sang
den guddoms-stærke klang
om Lammet, som har båret
vor straf, til døden såret,
om troen, som alene
gør os for dommen rene.

3

Vort ringe modersmål,
du blev en gylden skål
til værdigt at frembære
den Højes pris og ære,
som over alle arme
har villet sig forbarme.

4

Vor arv vi kendes ved.
O Gud, af miskundhed
lad trolig os bevare
dit nådebud det klare
og aldrig derfra lokkes,
om alle verdner rokkes!

5

Giv ordets fynd og vægt
til denne sene slægt
til værdig frugt at virke
i Danmarks folk og kirke,
giv os i lys at vandre
til Himlen med hverandre!

Harald Vilstrup 1935.