HØR melodien

Se salmens tekst:
661. Gud ene tiden deler
Vælg melodi:
 Heinrich Isaac 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson
Johann Heermann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Heermann, Johannf. 11. okt. 1585 i Raudten i fyrstendømmet Wohlau, Schlesien. F: buntmager. H. begyndte i latinskolen i Wohlau 1597, men blev tvunget hjem af sygdom efter et år. 1602 blev han huslærer og privatsekretær i Fraustadt, Polen, og kom derfra på gymnasium først i Breslau, siden i Brieg, hvor han vandt præmie for latinske digte. 1611 blev han præst i Köben og 1612 ~ Doro­thea Feige (d. 1617), derefter ~ Anna Teichmann. Lang­varig sygdom hindrede ham i at prædike, så andre måtte oplæse hans prædikener, der dog på tryk nåede vidt omkring. I årene 1622-1634 blev byen hjemsøgt af plyndrende hære og af pest, hvorunder flere end 500 af indbyggerne døde. Også præstefamilien mistede alt. 1639 flyttede han af helbredsgrunde til Lissa i Polen, og fortsatte trods fremadskridende sygdom sit forfatterskab. H. døde 27. febr. 1647.

1608 udgav H. sine første digte på tysk (med latinsk titel): Flores ex odorifero annuorum Evangeliorum vireto. Hans salmedigtning blev dog nært forbundet med præstegerningen i Köben, og præget af den forkyndende sjælesorg, og af hans egen og menighedens hårde skæbne. Inspireret af mystikere som Tauler og Martin Moller, udtrykker H.’s salmer en lidenskabelig hengivelse, men teologisk var de klart evangeliske med sigte på gudstjenesten og menighedslivet. Foruden latinske digte, prædikener og opbyggelsesbøger, udgav H. en række andagtsbøger med salmer: Devoti Musica Cordis. Hauss- vnd Hertz-Musica. Das ist Allerley geistliche Lieder 1630, som udkom i flere forøgede udg. En tidligere udgivet andagtsbog udkom forøget med salmer: New vmbgegossenes vnd verbessertes Schliess-Glöcklein 1632. Sontags- vnd Fest-Evangelia, durchs gantze Jahr, Auff bekandte Weisen gesetzt 1636, samt flere senere udg. Zwölff Geistliche Lieder 1639. Poetische Erquickstunden, Darinnen allerhand schöne und trostreiche Gebet 1656. Geistlicher Poetischer Erquick­ stunden Fernere Fortsetzung. H. skrev i alt omkring 400 salmer, hvoraf om­kring 60 har været optaget i tyske salmebøger.

A  40, 199, 500, 661  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

661

Gud ene tiden deler
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Gud, efter dig jeg længes

1

Gud ene tiden deler,
han sårer, og han heler,
han kender småt og stort;
han intet ondt bestemte
og intet godt forglemte:
Alt, hvad han gør, er herligt gjort.

Johann Heermann 1632.
Hans Adolph Brorson 1739.
Bearbejdet 1913.