HØR melodien

Se salmens tekst:
638. O, kommer hid dog til Gud...
Vælg melodi:
 Tysk folkevise/Nürnberg 15...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Georg Grünwald
Hans Thomissøn

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Grünwald, GeorgAntages at være født i Kitzbühl, Tyrol, hvor han ernærede sig som skomager, og blev forstander for en gendøbermenighed, der dannedes af fordrevne gendåbstilhængere fra hele Tyrol, da byen en periode var udenfor regeringskontrol. I 1528 fængsledes en del af bevægelsen, men G. og andre flygtede fra kætterbålet. I 1530 blev G. pågrebet, og om sommeren brændt sammen med andre kætterdømte i byen Kufstein. En næsten samtidig kilde beretter, at G. en­ten har bearbejdet eller digtet salmen „Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn“.

A  638  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Kristenlivet - Modgang og håb

638

O, kommer hid dog til Guds Søn
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk folkevise / Nürnberg 1534

1

O, kommer hid dog til Guds Søn,
som er os alle nær i løn,
o, lad til ham os ile!
Han kalder både dag og nat
på hver en vandrer træt og mat,
han giver sjælen hvile.

2

Han råber til hver synder træt:
Mit åg er godt, min byrde let,
jeg hjælper selv at bære!
O, kom dog, gammel! kom dog, ung!
At syndens byrde er for tung,
det må jer døden lære.

3

Er du i dag end hvid og rød,
måske er du i morgen død,
slet ingen lever længe;
al verdens pral og verdens pragt
et øjeblik kun står ved magt,
som blomst i grønne enge.

4

Her hjælper intet kongeblod
og ej det stolte ungdomsmod,
ej dåd og hæderskransen;
om nogen bød al verdens guld,
det frelser ingen mand af muld,
han må til dødningdansen.

5

O, I, som bære Herrens åg
så tit med suk, misunder dog
ej verden sine glæder!
Den ser kun blomster på sin vej,
men skønt den ser og tror det ej,
den på en afgrund træder.

6

Hvad er al verdens lyst og nød
mod nådens trøst og hvilen sød?
Det altid I betænke!
Alt, hvad ved ordets sendebud
os lovet har den gode Gud,
det vil han også skænke.

7

Er det ej mer, end nogen mand
begribe og udtyde kan
af glæde og af ære!
I livets land, i glædens hjem,
i Herrens ny Jerusalem,
o, der er godt at være!

Matt 11,28-30
Georg Grünwald 1530. Hans Thomissøn 1569.
N.F.S. Grundtvig omkr. 1837.